کودکان مهاجر در سمنان

زندگی مهاجرین افغان در حاشیه شهر سمنان، روایتی است از چهار هزار مهاجر افغان با حدود ۳۰۰ خانوار که روزگار خود را در اردوگاه می‌گذرانند.

«مهمانشهر مهاجرین سمنان» در حاشیه شرقی سمنان و به فاصله حدود ۲۰ کیلومتری از این شهر واقع شده است.

این اردوگاه در سال ۱۳۶۵ با مشارکت و همکاری و مساعدت مالی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است. زندگی در ایران، برای مهاجرین افغان که ده‌ها سال است کشورشان در جنگ و ناآرامی گره خورده است، شرایط متفاوتی دارد.

طی سال‌های اخیر امکانات مناسبی مانند مدرسه، مراکز بهداشت و درمانی و… برای مهاجرین و ساکنین «مهمانشهر مهاجرین سمنان» فراهم شده است، اما هنوز گرد محرومیت بر چهرۀ این منطقه خودنمایی می‌کند.

با وجود سختی ها و شکل زندگی که در مهمانشهرها جریان دارد، بازی‌های کودکانه که در بین کودکان مهاجر دیده می شود نگاه به زندگی را پر از امید خواهد کرد.

عکس: سید عابد میرمعصومی