گزارش تصویری مسابقات شطرنج قهرمانی کشور دختران در سمنان

سمنان- ایرنا- مسابقات شطرنج قهرمانی کشور دختران در سه رده سنی در خانه شطرنج سمنان در حال برگزاری است

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان