زبان سمنانی:

زبان رسمی مردم استان سمنان مانند همه ایرانیان فارسی دری (پهلوی) است اما به لحاظ گستردگی و عوامل جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی، از تعدد و تنوع گویش‌ها و لهجه‌های خاصی برخوردار شده‌است. این تنوع تا حدی گسترده است که محققان سمنان را جزیره لهجه‌ها می‌دانند به این دلیل که در این منطقه تنوع گویشی خاصی وجود دارد تا جایی که در برخی محله‌ها نیز در نوع گویش تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود.

آرتور کریستن‌سن (خاورشناس و لغت‌شناس دانمارکی) در حدود سال ۱۹۱۴ درباره این زبان پژوهش کرده‌است و معقتد است: «زبان سمنانی به قدری با سایر لهجه‌های ایرانی نظیر مازندرانی و گیلکی و غیره اختلاف دارد که خود ایرانی‌ها می‌گویند، بدون اینکه این زبان‌ها را فرا گرفته باشیم، درک می‌کنیم ولی زمانیکه دو سمنانی با هم صحبت می‌کنند، هرگز زبان آنها را نمی‌فهمیم.»
زبان سمنانی در فهرست میراث معنوی کشور به عنوان یکی از زبان‌های شناخته شده در ایران ثبت ملی شد.

Centered Image