یارانه نقدی در سال آینده دو برابر می‌شود

به گزارش خبرگزاری خوندنی، یارانه نقدی در سال آینده دو برابر می‌شود. پرداخت یارانه ۱۲۰ هزارتومانی با همان یارانه کالایی امروز در مجلس نهایی شد. یارانه جدید از مهرماه پرداخت می شود. یارانه معیشتی جدید به ۶۰ میلیون ایرانی برای تامین کالاهای اساسی خود تعلق می گیرد. سقف یارانه کالایی خانوار پنج نفره و ۶۰۰ هزار تومان است.

زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست امروز خود گفت:

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مبلغ ۹۱ هزار میلیارد تومان برای یارانه‌بگیران مشمول تخصیص یافت.

در سال آینده به ازای هر فرد که سال گذشته ۴۵ هزار تومان دریافت می‌کرد، یارانه دو برابر یعنی به ازای هر نفر ۹۱ هزار تومان خواهد شد.
همچنین مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان برای ۳۵ میلیون نفر طبقه متوسط جامعه، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش مستمری مددجویان، کمیته امداد و بهزیستی اختصاص خواهد یافت.

پرداخت یارانه در سال آینده به صورت ادغامی خواهد بود.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان