۴۵ نقطه شهر به دوربین هوشمند مجهز می شود

سمنان- ایرنا- رئیس پلیس راهور استان سمنان گفت: ۴۵ نقطه پرتردد معابر شهری شهرستان سمنان، به منظور ثبت تخلف های رانندگی با نصب دوربین، هوشمند می شود.
سرهنگ موسی بزرگی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: اکنون در هشت نقطه از ۴۵ نقطه از معابر شهری سمنان دوربین های ثبت تخلف نصب شده و به زودی به بهره برداری می رسد.
وی ادامه داد: دوربین های ثبت تخلف در معابر شهری سمنان نقش مهمی در کاهش تصادف های درون شهری، جلوگیری از رفتارهای پرخطر رانندگان و افزایش رفاه حال عابران پیاده در هنگام گذر از معبرها دارد.
به گفته بزرگی، در ۳۵ نقطه شهر سمنان در میدان ها و معبرهای پرتردد دوربین های هوشمند به منظور پایش تصویری نصب می شود.
رئیس پلیس راهور استان سمنان خاطرنشان کرد: اکنون حدود ۲۲ دوربین هوشمند ثبت تخلف رانندگی و حدود ۱۸ دوربین هوشمند پایش تصویری در شهرستان شاهرود فعال است.
وی تصریح کرد: نصب دوربین هوشمند ثبت تخلف و پایش تصویری در شهرستان دامغان، گرمسار و مهدیشهر از اولویت های پلیس راهور استان سمنان است و اکنون در دامغان دوربین های هوشمند نصب شده و در مرحله دریافت مجوز برای بهره برداری است.
وی یادآور شد: سال ۹۷ تصادف های منجر به فوت در معابر درون شهری استان سمنان ۴۴ درصد کاهش و برخورد با رانندگان متخلف ۱۴ درصد افزایش یافت.
رئیس پلیس راهور استان سمنان با بیان این که سال ۹۷ تخلف رانندگان پنج درصد افزایش یافت، گفت: سال گذشته توقیف خودرو ۲۱ درصد و توقیف موتورسیکلت ۲۵ درصد افزایش یافت.
به گزارش ایرنا، ۱۰۱ نقطه حادثه خیز در معابر درون شهری استان سمنان وجود دارد که از این تعداد در ۳۹ نقطه نقص ها رفع شده و ۶۲ نقطه اکنون حادثه خیز است، نصب دوربین های هوشمند ثبت تخلف های رانندگی نقش مهمی در کاهش و پیشگیری از وقوع تصادف های درون شهری دارد.