۹۹۰میلیارد ریال اعتبار جهت نوسازی مدارس استان سمنان

سعید هژبری، مدیرکل نوسازی مدارس استان سمنان گفت: ۹۹۰ میلیارد ریال اعتبار به منظور بهسازی و نوسازی مدارس استان در سال ۹۹ اختصاص یافت.

هژبری روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا ابرازداشت: اجرا و ساخت ۸۴ طرح و ۵۶۱ کلاس درس اکنون در استان سمنان در دست اجرا است.

وی افزود: اجرا و ساخت ۲۰ طرح و ۱۵۶ کلاس درس در استان سمنان به عنوان طرح اولویت‌دار شناخته می‌شود.

در طرح تحولی «آجر به آجر» با مشارکت ۳۱ هزار و ۲۴۹ نفر تا کنون مبلغ ٧.١ میلیارد ریال جمع آوری شد.

به گزارش ایرنا، بسته تحولی آجر به آجر از اولویت های سازمان نوسازی مدارس استان سمنان و یک روش ابتکاری است تا مردم با استفاده از منابع خرد مالی بتوانند در امر مدرسه سازی مشارکت کنند. این طرح از برنامه های عمرانی وزارت آموزش و پرورش است و از سوی سازمان نوسازی مدارس کشور در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ارائه شد و به دنبال این است که هر فرد بتواند با هر میزان کمک و توانایی مالی در ساخت مدرسه مشارکت کند.

خیران مدرسه ساز استان سمنان ۴۷۶ نفر شامل ۱۰۳ نفر خانم و ۲۸۸ نفر مرد و ۸۵ موسسه حقوقی است.