۲۳ دستگاه اتوبوس شهری نمازگران عید فطر را جابجا می کنند

سرپرست سازمان اتوبوسرانی:
۲۳ دستگاه اتوبوس شهری نمازگران عید فطر را جابجا می کنند

سرپرست سازمان اتوبوسرانی شهرستان سمنان گفت: ۲۳ دستگاه اتوبوس شهری نمازگزاران عید فطر را بطور رایگان در سطح شهر جابجا می کنند.

مصطفی نظری سرپرست سازمان اتوبوسرانی شهرستان سمنان در گفتگو با خبرنگار قومس گفت: ۲۳ دستگاه اتوبوس شهری از ساعت ۵ونبم صبح روز عید فطر کار خدمات رسانی به نمازگزاران عید فطر را آغاز می کنند.

وی با بیان اینکه تمام خطوط سازمان اتوبوسرانی سمنان در روز عید فطر فعال هستند، افزود: جابجایی مسافران از مسیرهای محلات، گلستان، صنعتی ساز، جهادیه، راه آهن، تعاون ودیگر نقاط شهری به سمت مصلی سمنان از ابتدای صبح آغاز می شود.

نظری تصریح کرد:اتوبوسهای شرکت واحد تا پایان نماز عید فطر در پارکینگ مصلی برای برگرداندن نمازگزاران عید فطر مستقر می شوند.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان