۹۰ درصد از مسیر ریلی استان سمنان بتنی و نوسازی شد

سمنان- ایرنا- مدیر کل راه آهن شمال شرق(۱) گفت: ۹۰ درصد از مسیر ریلی ۵۴۰ کیلومتری استان سمنان بتنی و نوسازی شده و تنها ۱۰ درصد فرسوده و نیاز به نوسازی و بهسازی دارد.

۹۰ درصد از مسیر ریلی استان سمنان بتنی و نوسازی شد

فرشاد زادخور در گفت و گو با ایرنا افزود: تعویض سوزن های چوبی با بتونی در محور شهرستان گرمسار- شاهرود انجام شده و محور شاهرود تا ایستگاه نقاب در استان خراسان رضوی برای افزایش سرعت قطارها در دستور کار قرار گرفت.

وی علت خارج شدن قطار از ریل را در خطوط ریلی کشور گرمای هوا، شیب عرضی، فرسودگی ریل و نوع چرخ های واگن ها دانست و خاطرنشان کرد: در مدت اخیر خارج شدن قطار از ریل یا فرار قطار از خط در جنوب کشور به علت گرمای هوا و منبسط شدن ریل ها بوده است.

مدیر کل راه آهن شمال شرق(۱) با اشاره به عمر مفید قطارهای محور تهران- مشهد عبوری از استان سمنان، خاطرنشان کرد: قطارهای باعمر بیش از ۳۰ سال، از مسیر راه آهن تهران- مشهد حذف شده است.

زادخور، به آغاز عملیات برقی کردن قطار تهران- مشهد به روش سرمایه‌گذاری بی. او. تی یا خرید تضمینی اشاره کرد و گفت: این طرح ملی در طی مدت زمان چهار سال تا پایان دولت دوازدهم به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی بیان داشت: با اجرا و تکمیل طرح برقی شدن قطار تهران- مشهد، زمان سیر حرکت قطارها در مسیر تهران- مشهد و برعکس به سرعت بیش از ۲۰۰ کیلومتر می‌رسد و به حدود نصف زمان کنونی کاهش می یابد.

وی با اشاره به این که قطار سمنان- مشهد به دلیل بازدهی و کیفیت پایین از این مسیر ریلی با هدف رضاتمندی مسافران حذف شد، خاطرنشان کرد: انتقال مسافران مسیر سمنان به مشهد بین قطارهای اتوبوسی، درجه یک و ۲ نوع قطار با کوپه‌های چهار تخته تقسیم شده است که از آن زمان، تردد مسافران استان سمنان ۱۵۰ درصد افزایش یافت.

مدیر کل راه آهن شمال شرق(۱) گفت: آموزش ضمن خدمت برای کارکنان با هدف کاهش خطاهای انسانی و کاهش حوادث ریلی در خطوط راه آهن سمنان به طور منظم برگزار می شود.

۵۴۰ کیلومتر از خط اصلی مسیر ۹۲۶ کیلومتری تهران – مشهد زیر پوشش اداره کل راه آهن شمال شرق(۱) در استان سمنان قرار دارد و روزانه ۸۵ رام قطار در این خطوط تردد می‌کند، اداره کل راه آهن شمال شرق(۱) دارای یک هزار و ۳۵۷ نیروی انسانی است که یک هزار و ۲۰۱ نفر آنان عملیاتی و بقیه اداری هستند.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان