برگزاری مسابقه پیامکی ارائه ایده‌های نوین درباره موزه‌های سمنان

برگزاری مسابقه پیامکی ارائه ایده‌های نوین درباره موزه‌های سمنان

مسؤول موزه‌های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان گفت: برگزاری مسابقه پیامکی ارائه ایده‌های نوین درباره موزه‌های این استان آغاز شد.