نمایش 2 از 2 کسب وکار

کشویی فیلترها
تعداد
ترتیب بر اساس
ترتیب

ارکان اتاق تعاون: مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران متشکل است از روسای هیأت مدیره اتاقهای تعاون استانها، نمایندگان اتحادیه های استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیه های سراسری. هیأت مدیره اتاق تعاون ایران متشکل است از ۷ نفر عضو اصلی که حتی…

اتاق بازرگانی تشکلی است که در آن تجار عمده و صاحبان صنایع برای هماهنگی فعالیت‌های خود و چانه‌زنی با نهادهای حکومتی برای تامین منافع‌شان تلاش می‌کنند. اتاق‌های بازرگانی دو وظیفه عمده دارند که به وظایف درونی و بیرونی تقسیم می‌شود. در مورد وظایف…