آموزش درس فارسی و نگارش -دوره اول ابتدایی- ۱۲ فروردین ۹۹

در روزهای تعطیلی مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا، دانش‌آموزان با استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های تلویزیونی، به آموزش و یادگیری مشغول هستند. برای دیدن…

ریاضیات گسسته مبحث نظریه اعداد_ دوازدهم متوسطه_ ۱۶ فروردین ۹۹

ویدیو آموزشی مربوط به درس ریاضیات گسسته مبحث نظریه اعداد می‌باشد. در تاریخ شانزدهم فروردین ماه توسط آقای شهنا برای دانش آموزان دوازدهم متوسطه تدریس…

آموزش درس تاریخ هنر ایران – پایه دهم – دوره ۱۰ متوسطه- ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه دهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس تاریخ هنر ایران ( فصل سوم ) را از دست داده‌اند،…

آموزش درس فلسفه ( درس نهم ) -دوره۱۱ متوسطه-۱۵ فروردین ۱۳۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس فلسفه ( درس نهم ) را از دست داده‌اند، آماده…

آموزش درس عربی زبان قرآن سه -دوره ۱۲ متوسطه- ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه دوازدهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس عربی زبان قرآن ۳ را از دست…

آموزش طراحی و زبان بصری – پایه ۱۰ متوسطه- ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه دهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس طراحی و زبان بصری را از دست داده‌اند، آماده…

آموزش درس فیزیک ( دما و گرما )-دوره ۱۰ و ۱۱ متوسطه- ۱۵ فروردین ۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس فیزیک را از دست داده‌اند، آماده شده…

آموزش درس جغرافیا دو -دوره ۱۱ متوسطه-۱۵ فروردین۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس جغرافیا ۲ را از دست داده‌اند، آماده شده است.…

آموزش درس جامعه شناسی سه ( سیاست هویت )-دوره ۱۲ متوسطه- ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه دوازدهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس جامعه شناسی ۳ را از دست…

آموزش تفکر و سبک زندگی – دوره هشتم متوسطه- ۱۵ فروردین ۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه هشتم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس تفکر و سبک زندگی (مبحث عزت نفس) را از دست…

آموزش درس ریاضی وآمار دو – دوره ۱۱ متوسطه- ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای فیلم آموزشی درس ریاضی و آمار ۲ را که از شبکه ۴…

آموزش درس بازی و ریاضی -دوره اول ابتدایی- ۱۵ فروردین۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه اول ابتدایی که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس بازی و ریاضی را از دست داده‌اند، آماده شده است.…

آموزش درس پیام ها و هدیه های آسمانی – دوره سوم ابتدایی- ۱۵ فروردین۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه سوم ابتدایی که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس پیام ها و هدیه های آسمانی را از دست داده‌اند،…

آموزش درس فارسی و نگارش -دوره دوم ابتدایی- ۱۵ فروردین ۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه دوم ابتدایی که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس فارسی و نگارش را از دست داده‌اند، آماده شده…

آموزش درس تفکر و سبک زندگی -دوره هشتم متوسطه- ۱۵ فروردین۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه هشتم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس تفکر و سبک زندگی را از دست داده‌اند، آماده شده…