آموزش درس فارسی و نگارش -دوره اول ابتدایی- ۱۲ فروردین ۹۹

در روزهای تعطیلی مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا، دانش‌آموزان با استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های تلویزیونی، به آموزش و یادگیری مشغول هستند. برای دیدن…

آموزش درس بازی و ریاضی -دوره اول ابتدایی- ۱۵ فروردین۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه اول ابتدایی که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس بازی و ریاضی را از دست داده‌اند، آماده شده است.…

آموزش درس پیام ها و هدیه های آسمانی – دوره سوم ابتدایی- ۱۵ فروردین۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه سوم ابتدایی که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس پیام ها و هدیه های آسمانی را از دست داده‌اند،…

آموزش درس فارسی و نگارش -دوره دوم ابتدایی- ۱۵ فروردین ۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه دوم ابتدایی که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس فارسی و نگارش را از دست داده‌اند، آماده شده…

آموزش درس فارسی و نگارش -دوره چهارم ابتدایی- ۱۵ فروردین۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس فارسی و نگارش را از دست داده‌اند، آماده شده…

آموزش درس پیام ها و هدیه های آسمانی – دوره پنجم ابتدایی- ۱۵ فروردین ۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی را از دست داده‌اند،…

آموزش درس فارسی و نگارش -دوره ششم ابتدایی- ۱۵ فروردین۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه ششم ابتدایی که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس فارسی و نگارش (درس ۱۶) را از دست داده‌اند،…

قرآن ادامه درس یازدهم پایه ششم_ ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

این ویدیو مربوط به آموزش درس قرآن ادامه درس یازدهم پایه ششم است که توسط آقای فلاح تدریس شده و از شبکه قرآن پخش گردیده است. ویکی…

هدیه‌های آسمان ادامه درس پانزدهم پایه ششم_ ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

این ویدیو مربوط به آموزش درس هدیه‌های آسمانی ادامه درس پانزدهم پایه ششم ابتدایی است که توسط آقای کاکازاده تدریس شده و از شبکه قرآن پخش…

هدیه‌های آسمانی درس شانزدهم پایه ششم_ ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

این ویدیو مربوط به هدیه‌های آسمانی درس شانزدهم پایه ششم ابتداییاست . از شبکه آموزش پخش گردیده است. ویکی سمنان برای شما…

ریاضی مبحث ضرب اعداد اعشار پایه پنجم_ ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

این ویدیو مربوط به ریاضی مبحث ضرب اعداد اعشار پایه پنجم ابتداییاست . توسط خانم موسوی تدریس شده و از شبکه آموزش پخش گردیده است.

فارسی و نگارش درس هجدهم پایه اول_ ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

این ویدیو مربوط به هدیه‌های آسمانی درس راز خوشبختی پایه دوم ابتداییاست . از شبکه آموزش پخش گردیده است. ویکی سمنان برای شما…

هدیه‌های آسمانی درس راز خوشبختی پایه دوم_ ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

این ویدیو مربوط به هدیه‌های آسمانی درس راز خوشبختی پایه دوم ابتداییاست . توسط خانم موسوی تدریس شده و از شبکه آموزش پخش گردیده است.…

ریاضی مبحث جمع و تفریق فرآیندی پایه سوم_ ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

این ویدیو مربوط به ریاضی مبحث جمع و تفریق فرآیندی پایه سوم ابتداییاست . توسط خانم صفری تدریس شده و از شبکه آموزش پخش گردیده است.

هدیه‌های آسمانی درس شانزدهم پایه ششم_ ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

این ویدیو مربوط به هدیه‌های آسمانی درس شانزدهم پایه ششم ابتداییاست . از شبکه آموزش پخش گردیده است. ویکی سمنان برای شما عزیزان…