آموزش تفکر و سبک زندگی – دوره هشتم متوسطه- ۱۵ فروردین ۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه هشتم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس تفکر و سبک زندگی (مبحث عزت نفس) را از دست…

آموزش درس تفکر و سبک زندگی -دوره هشتم متوسطه- ۱۵ فروردین۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه هشتم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس تفکر و سبک زندگی را از دست داده‌اند، آماده شده…

آموزش درس ادبیات فارسی ( درس سیزدهم )-دوره ۹ متوسطه-۱۵ فروردین ۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه نهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس ادبیات فارسی(درس ۱۳) را از…

آمادگی دفاعی درس نهم پایه نهم_ ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

این ویدیو مربوط به آمادگی دفاعی درس نهم پایه نهم متوسطهاست . توسط آقای مدنی تدریس شده و از شبکه آموزش پخش گردیده است. ویکی…

فرهنگ و هنر مبحث موضوع‌یابی عکاسی پایه هفتم_ ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

این ویدیو مربوط به فرهنگ و هنر مبحث موضوع‌یابی عکاسی پایه هفتم متوسطهاست . توسط آقای علیپور تدریس شده و از شبکه آموزش پخش گردیده…

فرهنگ و هنر پایه هفتم- هنر سنتی- ۱۳ فروردین۹۹

فیلم آموزش فرهنگ و هنر پایه هفتم متوسطه (هنر سنتی)، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این…

درس پنجم نگارش پایه نهم- ۱۳ فروردین ۹۹

فیلم آموزش درس پنجم نگارش پایه نهم متوسطه، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت قرار…

دانش های زبانی و ادبی ادبیات فارسی پایه هشتم- ۱۳ فروردین ۹۹

فیلم آموزش دانش های زبانی و ادبی ادبیات فارسی پایه هشتم متوسطه، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی…

آموزش درس علوم تجربی -دوره ۷ متوسطه- ۱۲ فروردین ۹۹

در روزهای تعطیلی مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا، دانش‌آموزان با استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های تلویزیونی، به آموزش و یادگیری مشغول هستند. برای دیدن…

آموزش زبان انگلیسی – درس هفتم-دوره ۸ متوسطه- ۱۲ فروردین ۹۹

در روزهای تعطیلی مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا، دانش‌آموزان با استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های تلویزیونی، به آموزش و یادگیری مشغول هستند. برای دیدن…

آموزش درس زبان انگلیسی – درس پنجم -دوره ۹ متوسطه- ۱۲ فروردین۹۹

در روزهای تعطیلی مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا، دانش‌آموزان با استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های تلویزیونی، به آموزش و یادگیری مشغول هستند. برای دیدن…

درس ۵ ادبیات فارسی پایه هشتم- ۱۱ فروردین ۹۹

فیلم آموزش درس ۵ ادبیات فارسی پایه هشتم متوسطه، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت…

فصل ۱۱ علوم تجربی پایه نهم- ۱۱ فروردین ۹۹

فیلم آموزش فصل ۱۱ علوم تجربی پایه نهم متوسطه، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت…

درس ۷ زبان انگلیسی پایه هفتم- ۱۱ فروردین ۹۹

فیلم آموزش درس ۷ زبان انگلیسی پایه هفتم متوسطه، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت…

ادامه درس ۸ پیام های آسمان پایه نهم- ۱۱ فروردین ۹۹

فیلم آموزش ادامه درس ۸ پیام های آسمان پایه نهم متوسطه، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در…