آموزش ریاضی (توابع لگاریتمی) -دوره ۱۱ متوسطه- ۱۵ فروردین۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس ریاضی(توابع لگاریتمی ) را از دست داده‌اند،…

ادبیات فارسی درس چهاردهم پایه یازدهم- ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

این ویدیو مربوط به آموزش ادبیات فارسی درس چهاردهم پایه یازدهم متوسطه است که از شبکه چهار پخش گردیده است. ویکی سمنان برای شما عزیزان…

علوم و معارف قرآنی درس نهم پایه یازدهم_ ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

این ویدیو مربوط به آموزش درس علوم و معارف قرآنی درس نهم پایه یازدهم است که توسط آقای طباطبایی نژاد تدریس شده و از شبکه قرآن پخش گردیده است…

ادامه درس نهم دین و زندگی پایه یازدهم- ۱۳ فروردین ۹۹

فیلم آموزش ادامه درس نهم دین و زندگی پایه یازدهم متوسطه، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران…

آموزش درس عربی – درس هفتم -دوره ۱۱ متوسطه- ۱۲ فروردین۹۹

در روزهای تعطیلی مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا، دانش‌آموزان با استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های تلویزیونی، به آموزش و یادگیری مشغول هستند. برای دیدن…

آموزش آمار و احتمال پایه دهم متوسطه- ۱۱ فروردین ۹۹

فیلم آموزش آمار و احتمال پایه دهم متوسطه ، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت قرار…

آموزش درس ۳ انگلیسی پایه یازدهم- ۱۱ فروردین ۹۹

فیلم آموزش درس ۳ انگلیسی پایه یازدهم متوسطه ، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت…

آموزش فصل سوم فیزیک پایه یازدهم_ ۱۰ فروردین‌

دانش آموزان گرامی می‌توانید در ادامه ویدیوی آموزشی درس فیزیک پایه یازدهم فصل سوم را که از شبکه آموزش پخش گردیده مشاهده نمایید. …

تدریس بخش مغناطیس فیزیک پایه یازدهم متوسطه_ ۸ فروردین ۹۹

ویکی سمنان در این ایام برای دانش آموزان عزیز فیلم‌های آموزشی دروس مختلف را فراهم آورده است. شما می‌توانید آموزش فیزیک پایه…

آموزش شیمی یازدهم متوسطه فصل سوم- ۷ فروردین ۱۳۹۹

دانش آموزان عزیز می توانید ویدیوی مربوط به تدریس فصل سوم شیمی پایه یازدهم متوسطه را که در تاریخ هفتم فروردین ماه از شبکه آموزش پخش گردیده…

آموزش علوم و فنون ادبی یازدهم متوسطه درس دهم- ۷ فروردین ۱۳۹۹

دانش آموزان عزیز می توانید ویدیوی مربوط به تدریس درس دهم مبحث سبک شناسی سده‌های ۱۰ و ۱۱ علوم و فنون ادبی پایه یازدهم متوسطه را که در تاریخ…

آموزش علوم و معارف قرآنی یازدهم متوسطه درس سوم- ۷ فروردین ۱۳۹۹

دانش آموزان عزیز می توانید ویدیوی مربوط به تدریس درس سوم علوم و معارف قرآنی پایه یازدهم متوسطه را که در تاریخ هفتم فروردین ماه از شبکه…

آموزش علوم و معارف قرآنی یازدهم متوسطه درس چهارم- ۷ فروردین ۱۳۹۹

دانش آموزان عزیز می توانید ویدیوی مربوط به تدریس درس چهارم علوم و معارف قرآنی پایه یازدهم متوسطه را که در تاریخ هفتم فروردین ماه از شبکه…

آموزش ادبیات فارسی یازدهم متوسطه فصل دوازدهم- ۷ فروردین ۱۳۹۹

دانش آموزان عزیز می توانید ویدیوی مربوط به تدریس ادامه درس کاوه دادخواه ادبیات فارسی پایه یازدهم متوسطه را که در تاریخ هفتم فروردین ماه از…

آموزش هندسه یازدهم متوسطه فصل سوم- ۷ فروردین ۱۳۹۹

دانش آموزان عزیز می توانید ویدیوی مربوط به تدریس فصل سوم مبحث قضیه کسینوس‌ها هندسه پایه یازدهم متوسطه را که در تاریخ هفتم فروردین ماه از…