آموزش درس عربی – دوره ۱۱ متوسطه-۵ فروردین ۱۳۹۹

دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه می‌توانند فیلم آموزشی درس عربی(درس ششم) را در مدت ۲۴دقیقه مشاهده کنند. تدریس این بخش توسط استاد گرامی…

آموزش ریاضی و آمار ۲ پایه یازدهم- ۴ فروردین ۹۹

فیلم آموزش ریاضی و آمار ۲ پایه یازدهم متوسطه برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت…

آموزش احکام ۲ پایه یازدهم متوسطه- ۴ فروردین ۹۹

فیلم آموزش احکام ۲ پایه یازدهم متوسطه برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت قرار داده…

آموزش جامعه شناسی ۲ پایه یازدهم متوسطه- ۴ فروردین ۹۹

فیلم آموزشی درس جامعه شناسی ۲ پایه یازدهم متوسطه برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این…

تدریس درس دهم علوم و معارف قرآنی -پایه ۱۱ متوسطه-۲ فروردین ۱۳۹۹

فیلم آموزشی فصل دهم درس علوم و معارف قرآنی (دوره یازدهم متوسطه) که توسط خانم گوهری تدریس شده، در تاریخ ۲ فروردین ماه ۹۹ از شبکه ۴…

آموزش درس یکم-علوم و معارف قرآنی پایه یازدهم- ۲۹ اسفند ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم و معارف قرآنی پایه یازدهم متوسطه (درس یکم) را که توسط آقایان سیف و نباتی ارائه شده است، مشاهده نمایید.…

آموزش فصل نهم-علوم ومعارف اسلامی پایه دهم متوسطه- ۲۹ اسفند ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم و معارف اسلامی پایه نهم متوسطه درس نهم(بخش تاریخ اسلام یک) را که توسط آقای دولت آبادی ارائه شده است، مشاهده…

آموزش درس نگارش-دوره ۱۱ متوسطه-۲۹ اسفند ۹۸

دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه ‌می‌توانند برای یادگیری درس نگارش، فصل پنجم (مبحث سفر نامه‌های حقیقی) با تدریس استاد مربوطه آقای حصاری…

آموزش درس علوم و معارف قرآنی ۲-دوره ۱۱ متوسطه- ۲۹ اسفند ۹۸

دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه ‌می‌توانند برای یادگیری درس علوم و معارف قرآنی ( فصل یکم) مبحث فصاحت و تجوید حروف الفبای عربی با تدریس استاد…