آموزش رشته ماشین ابزار پایه دهم متوسطه- ۳ فروردین ۹۹

ویکی سمنان برای سهولت دسترسی دانش آموزان محترم کشور به آموزش های مدرسه تلویزیونی ایران، اقدام به قرار دادن ویدئو های آموزشی دروس پایه های مختلف در بخش آموزش…

آموزش محاسبات فنی رشته ماشین ابزار پایه دهم- ۳ فروردین ۹۹

ویکی سمنان برای سهولت دسترسی دانش آموزان محترم کشور به آموزش های مدرسه تلویزیونی ایران، اقدام به قرار دادن ویدئو های آموزشی دروس پایه های مختلف در بخش آموزش…

تدریس فصل سوم آشنایی با بناهای تاریخی – پایه ۱۰ متوسطه – ۲فروردین ۹۹

فیلم آموزشی فصل سوم درس آشنایی با بناهای تاریخی (دوره دهم متوسطه-رشته معماری) که توسط خانم رستمی تدریس شده ، در تاریخ ۲ فروردین ماه ۹۹ از …

تدریس فصل پنجم شهروند الکترونیکی – رشته نرم افزار / ۲ فروردین ۱۳۹۹

فیلم آموزشی فصل پنجم درس شهروند الکترونیکی (رشته نرم افزار) که توسط آقای صالحی تدریس شده ، در تاریخ ۲ فروردین ماه ۹۹ از شبکه ۴…

فصل دوم شیمی پایه دهم- ۱ فروردین ۹۹

دانش آموزان عزیز می توانند؛ فیلم آموزشی فصل دوم شیمی پایه دهم متوسطه را که مورخ یک فروردین ۹۹ در شبکه آموزش پخش شده؛ در…

آموزش ادامه پودمان چهار – درس پرورش و تولید غلات و گیاهان صنعتی -دوره دهم متوسطه- ۲۹ اسفند ۹۸

دانش آموزان پایه دهم هنرستان فنی حرفه ای و کار و دانش ‌می‌توانند برای یادگیری درس پرورش و تولید غلات و گیاهان صنعتی درس آبیاری قطره‌ای با…

آموزش درس نوزدهم- ارتباط موثر پایه دهم هنرستان- ۲۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ارتباط موثر پایه دهم هنرستان درس نوزدهم را که توسط خانم کتابی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش خواندن درس دوم- زبان انگلیسی پایه دهم هنرستان- ۲۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زبان انگلیسی پایه دهم هنرستان خواندن درس دوم را که توسط خانم صداقت زاده ارائه شده است، مشاهده نمایید. این…

آموزش درس نهم- دین و زندگی دهم متوسطه- ۲۵ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس دین و زندگی پایه دهم متوسطه درس نهم را که توسط خانم محمدی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۵…

آموزش مبحث ویژگی‌های مواد و فشار- فیزیک دهم هنرستان- ۱۳ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فیزیک پایه دهم هنرستان مبحث ویژگی‌های مواد و فشار را که توسط آقای شمسایی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این…

آموزش فصل چهارم- ریاضی دهم هنرستان- ۱۳ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه دهم هنرستان فصل چهارم را که توسط آقای ضیاالحق ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۱۳…

آموزش فصل چهارم- الزامات محیط کار دهم هنرستان- ۱۱ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس الزامات محیط کار پایه دهم هنرستان فصل چهارم را که توسط خانم میرزایی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…