شروع: ۲ فروردین, ۱۳۹۷
۸:۰۰ ب.ظ
پایان: ۹ فروردین, ۱۳۹۷
۱۰:۰۰ ب.ظ

مکان رویداد

سمنان - پارک 17 شهریور و میدان ارگ

طول و عرض جغرافیایی: 35.58524, 53.393525

932 بازدید

جشنواره موسیقی محلی نوروز گاهی سمنان
از دوم فروردین ماه ۹۷ لغایت ۹ فروردین ماه -هرشب ساعت ۲۰
مکان: پارک ۱۷ شهریور و میدان ارگ
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان

مبالغ و بلیط ها
رایگان
0,00