شروع: ۱۲ فروردین, ۱۳۹۷
۱۲:۰۰ ق.ظ
پایان: ۲۰ فروردین, ۱۳۹۷
۱۲:۰۰ ق.ظ

مکان رویداد

ایران-سمنان- روبروی پارک سوکان-پردیس شماره1-سازمان مرکزی دانشگاه

طول و عرض جغرافیایی: 35.6041374541, 53.4352684021

754 بازدید

انجمن علمی معماری دانشگاه سمنان برگزار می کند

“مسابقه عکاسی معماری”

شرکت برای تمام دانشجویان دانشگاه های شهر سمنان آزاد است

به برگزیدگان جوایز نقدی می گردد.

مهلت ارسال آثار: ۲۰ فروردین
اعلام نتایج: ۳ اردیبهشت

: مطالعه آیین نامه و شرایط مسابقه
http://semnanASU.blogfa.com

مبالغ و بلیط ها
رایگان
0,00

برگزار کننده

دانشگاه سمنان به عنوان بزرگترین دانشگاه جامع و مادر استان، متولی نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان می باشد. دانشگاه…