،سومین آزمون استخدام در بخش های مختلفی مانند مدیریت، کارشناسی و ارائه خدمات، فنی و اجرایی، بازاریابی و فروش مالی و اداری در ۱۷۵۰ شرکت خصوصی و مطرح کشور برگزار می شود.

مهلت ثبت نام در آزمون تا ۱۴ مهر ۹۸ می باشد.

متقاضیان جهت شرکت و ثبت نام در آزمون می توانند از لینک های زیر استفاده کنند.
دفنرچه راهنما آزمونکلیک کنید

ثبت نام در آزمونکلیک کنیذ