یک کارگاه سنگ فروشی واقع در شهرک غرب سمنان نیروی جوان و خوب با شرایط زیر استخدام می نماید:

  • بومی سمنان باشد.
  • مدرک تحصیلی اهمیتی ندارد.
  • ساعت کاری: سه روز در هفته
  • ۸ ساعت کار از ۳ عصر تا ۱۱ شب
  • دارای قرارداد کار و بدون تاخیر حقوق همراه با پاداش
  • سرویس ایاب و ذهاب ندارد.
  • کار با گرد و غبار همراه است.
  • حقوق ثابت: ۶۰۰ هزار تومان
تماس با: 09107445473