شرکت کومشیان سمنان،جهت کار تولید به نیرو با شرایط زیر نیاز دارد.

شرایط احراز و مهارت های مورد نیاز:

  • داشتن سرعت عمل
  • داشتن آشنایی با مباحث الکترونیک و کار با کامپیوتر
  • داشتن انضباط کاری

ویژگی های شخصیتی:

  • دارای نظم، دقت و حوصله

نوع همکاری:

  • تمام وقت و بصورت حضوری

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: شرکت کومشیان 09056949778