شرکت نساجی کویر سمنان، به تعدادی نیروی اقا و خانم ۲۰ الی ۳۰ سال برای خط تولید خود نیاز دارد.
واجدین شرایط برای کسب اطلاعات بیشتر یم توانند با شماره زیر تماس حاصل فرمایند:

تماس با: شرکت نساجی سمنان 33652296-023