شرکت فراریز ارتباط، پیمانکار شرکت ایرانسل در استان سمنان، به تعدادی نیرو متخصص با مدرک برق یا کامپیوتر جهت کار در این شرکت به صورت آنکال با حقوق و مزایای توافقی نیاز دارد.
لطفا در صورت تمایل به همکاری رزومه خود را به شماره زیر واتساپ کنید .

تماس با: شرکت فراریز ارتباط 09369237273