به یک معلم خصوصی خانم در سمنان، مسلط به دروس هفتم متوسطه صرفا جهت کار کردن، تمرین و همراهی دانش آموزدر دروس، با ۴ ساعت کاری در روز نیازمندیم.

جهت هماهنگی با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: 09123310919