یک مرکز در سمنان، به دو نفر خانم مهندس در رشته میکروبیولوژی و کارشناس صنایع غذایی با ساعت کاری ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰ نیاز دارد.
محل کار در محدوده داخل شهر سمنان است.
برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره زیر با سرائی تماس بگیرید.

تماس با: سرائی 09100570968