شرکت کومشیان جهت تکمیل کادر خود در استان سمنان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی مدنظر به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
پاسخگویی به متقاضیانی که رزومه ارسال کنند انجام میشود.

تماس با: شرکت کومشیان rec@kumeshian.com