• جنسیت:مرد
  • مدرک: دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی
  • سابقه کار:دارد
  • سن:۲۰سال
  • مجرد
  • تدریس زیست و شیمی و مشاوره خصوصی و برنامه ریزی کنکور
    تدریس دروس اختصاصی رشته تجربی(ریاضی،زیست،فیزیک،شیمی)برای امتحانات مدرسه و کنکور و مشاوره و برنامه ریزی درسی به صورت خصوصی یا گروهی توسط رتبه برتر کنکور
    جلسه اول رایگان
  • دستمزد پیشنهادی:توافقی
تماس با: آقای محمد فاضلی 09395851818