شرکت بیمه تجارت نو برای تکمیل کادر خود به تعدادی بازاریاب نیاز دارد.
شرایط همکاری به شرح زیر است:

  • آدرس محل کار : سعدی
  • عنوان شغلی:بازاریاب
  • جنسیت:زن
  • وضعیت تاهل:متاهل
  • نوبت کاری:روزانه
  • تعداد نفرات مورد درخواست:۵ نفر
  • ساعت کار:۸ الی ۱۳
  • مبلغ حقوق:۳۰۰۰۰۰۰ تومان
  • تلفن:۰۲۳۳۳۳۳۷۶۹۹
تماس با: انتظاری 09109318503