شرکت معتبر اینترنت (FCP) بمنظور تکمیل نیروی کار خود، نیازمند تکنسین پشتیبانی، مسلط به تجهیزات مخابراتی و شبکه می باشد.

جهت گزینش و تکمیل فرم اشتغال ، با شماره تماس زیر هماهنگ نمایید.
ساعت تماس ۸ الی ۱۵
داخلی ۲۰۷

تماس با: شرکت معتبر اینترنت(اف سی پی ) 31235-023