کافه تارا سمنان، به نیروی خانم جهت مدیریت ۲ شعبه کافی شاپ و انجام امور زیر به صورت دوشیفت و حقوق ۴ تومان نیاز دارد.

  • رسیدگی به امور حسابداری و آشنا به نرم افزار هلو
  • کنترل پرسنل
  • خرید اجناس و مواد ضروری کافه
  • آشنا به گزارش روزانه

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید:

تماس با: کافه تارا 0914035464