به چند نفر دف نواز حرفه ای در سمنان، جهت همکاری نیازمندیم.

جهت ارائه رزومه به شماره واتساپ زیر پیام دهید.لطفا تماس نگیرید.

تماس با: 09912361033