رستوران فرنگی و کافی شاپ تابان سمنان، در بخش های زیر به نیرو نیاز دارد.

  • ویتر و ویترس (سالن دار خانم و آقا)
  • کمک آشپز فرنگی
  • باریستا و بارتندر
  • صندوقدار و کانترکار
  • ظرفشور و خدماتی

**سابقه کار مهم نیست؛ فقط عشق، علاقه و تعهد**
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید:

تماس با: رستوران فرنگی و کافی‌شاپ تابان 09911002658