شرکت آریا همیار ژنراتور واقع در شهرک صنعتی سمنان، به تعدادی کارگر فنی و ساده ترجیحا (سیم پیچ و آشنا با برق صنعتی) و یک کمک انباردار ترجیحا لیسانس حسابداری نیاز دارد.
شرایط لازم:

  • جنسیت آقا
  • حداکثر ۳۵ سال سن

شرایط کاری:

  • پرداخت حقوق و اضافه کار طبق قانون وزارت کار
  • بیمه تامین اجتماعی

برای هماهنگی با آقای اسماعیلی در ساعات ۸ الی ۱۸ تماس بگیرید.

تماس با: شرکت آریا همیار ژنراتور 09125735411