شرکت رهام چوب سمنان، واقع در شهرک صنعتی سمنان در ردیف شغلی زیر نیروی جذب می نماید.
انباردار

  • سن ۳۰ تا ۴۰ سال
  • حداقل دیپلم
  • افراد با سابقه کار مربوط و مدارک بالاتر در الویت هستند.

نیروی دفتری

  • سن ۳۰ تا ۴۰ سال
  • حداقل فوق دیپلم
  • آشنایی با نرم افزار آفیس و نامه نگاری .

حقوق و مزایا طبق قانون کار خواهد بود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ساعت ۹ الی ۱۴ روزهای کاری با شماره زیر تماس بگیرید:

تماس با: رهام چوب 09022235915