شرکت مهندسین مشاور سمنان، در جهت تکمیل کادر دفتری خود در شهر سمنان، به یک نفر مهندس عمران (خانم) با ۵ سال سابقه کار و اشنا به امور صورت وضعیت و برآورد نیازمند است. سوابق و مدارک کاری خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید.

تماس با: شرکت مهندسین مشاور [email protected]