فروشگاه بلومیس واقع در برج تجاری ققنوس سمنان، به یک همکار خانم به صورت دوشیفت برای فروشندگی نیاز دارد.
از علاقمندان درخواست می شود؛ با شماره زیر تماس بگیرند.

تماس با: پوشاک بلو میس 09120734262