فست فود تاسکا سمنان، به یک کمک آشپز خانم و آقا آشنا به کار فست فود نیاز دارد.
برای کسب اطلاعات تکمیلی با شماره زیر تماس بگیرید:

تماس با: فست فود تاسکا 09122311359