مرکز آپا دانشگاه سمنان به نیرو در زمینه های زیر نیاز دارد:

  • IOT
  • WSN
  • برنامه نویسی وب
  • برنامه نویسی اندروید
  • شبکه
  • گرافیک

انتخاب نیرو از میان داوطلبان علاقمند و دارای پشتکار و مهارت کار گروهی پس از مصاحبه انجام می شود.
الویت با افرادی است که دردوره های آموزشی مرکز تخصصی آپا دانشگاه سمنان شرکت کرده اند.

روزمه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید.

تماس با: مرکز آپا دانشگاه سمنان [email protected]