پوشاک اراوا سمنان، به نیروی خانم با ظاهر آراسته، روابط عمومی بالا و فن بیان قوی نیاز دارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید:

تماس با: پوشاک اراوا 09912383188