پوشاک رامان سمنان، جهت کار در فروشگاه پوشاک واقع در بلوار ولیعصر به صورت ۲ شیفت و تک شیفت با حقوق ماهیانه یک میلیون و هشتصد نیازمندیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگرید.

تماس با: پوشاک رامان 09331062828