کافه رستوران دانژه سمنان، در بخش های خدمات و آشپزخانه استخدام میکند.
مصاحبه بصورت حضوری انجام می شود.
آدرس: خیابان قائم- نبش کوچه میرحاج

تماس با: کافه رستوران دانژه 09155056288