یکی از کمپ های ترک اعتیاد در سمنان، به نیروی روانشناس یا مددکار اقا نیاز دارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: کمپ ترک اعتیاد سینا 09102867795