گالری رویال سمنان، جهت فروش انواع سنگ و نمایندگی آجر تیراژه اصفهان نیاز به یک نیروی بازنشسته آشنا به کامپیوتر و فتوشاپ دارد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید:

تماس با: گالری رویال 09204712072