گروه خدماتی مستر سمنان، جهت تکمیل نیروی خود به تعدادی آقا و خانم جهت انجام کارهای نظافتی نیاز دارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر از ساعت ۱۷ الی ۲۰ با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس با: گروه خدماتی نظافتی مستر 09935706328 - 092114807476