به یک نیرو حسابدار در سمنان، با شرایط زیر نیازمندیم.

  • آشنا با کامپیوتر
  • ساعت کاری: ۷:۳۰ تا۲:۳۰
  • بیمه بعد از دو ماه
  • حداقل سن ۲۰ حداکثر ۳۰ سال

هرگونه سوال و یا ارسال رزومه به شماره زیر واتساپ کنید.

 

 

تماس با: خانم عالیشاه 09036956167