سوپرمارکت مریخ واقع در بلوار امیرکبیر سمنان، به یک نیروی کار برای شیفت عصر (حقوق مناسب و ثابت) نیاز دارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: 09123311277