فروشگاه وزیری سمنان واقع در خیابان یاسر به دو فروشنده آقا و خانم جهت فروشندگی نیازمندست.

حقوق: ماهیانه ۲ الی ۲/۵میلیون

جهت هماهنگی با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: فروشگاه وزیری (طباطبایی) 09121312521