آرایشگاه و سالن زیبایی سایا در سمنان به یک ناخنکار با سابقه و پر مشتری نیاز دارد.

تماس با: سالن زیبایی سایا 02333326359