یک دفتر بیمه در سمنان، به یک نیروی خانم برای کار اداری از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳:۰۰ نیازمند است.
برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۷۳۱۷۹۳۸ تماس حاصل فرمایید.

تماس با: ۰۹۱۲۷۳۱۷۹۳۸