به یک همکار خانم جهت همکاری با حقوق و مزایای عالی در دنر نشاط سمنان نیازمندیم.

تماس با: دنر نشاط 09124484075